Czeska Bouda Schronisko na Śnieżce

- Wybudowane w 1868 roku. Zamknięte pod koniec lat osiemdziesiątych XX wieku. Przez jakiś czas pełniło jeszcze funkcje zaplecza dla pracowników Restauracji zlokalizowanej w górnej stacji wyciągu. Ostatnie schronisko na Śnieżce. Z uwagi na stan techniczny, nie nadający się do dalszej naprawy, rozebrane w 2004 roku a w jego miejscu powstał później budynek nowej poczty. Transport materiałów z rozebranego obiektu wykonywany był śmigłowcami i trwał do 2005 roku.

Transport materiałów z rozbiórki schroniska zdjęcia - Bartosz Szadkowski

Końcowy transport i porządki po rozbiórce schroniska stan na wrzesień 2005 rok
fot. B.Szadkowski

fot. B.Szadkowski

fot. B.Szadkowski

fot. B.Szadkowski