2005-08-10
Dzień Św Wawrzyńca
 
- patrona kapliczki na Śnieżce oraz przewodników i ratowników górskich. W uroczystej mszy brali udział turyści z Polski, Czech i Niemiec a mszę odprawiało trzech biskupów: nowo mianowany Biskup Diecezji Legnickiej ks. Stefan Cichy, Biskup Diecezji Hradec-Kralove ks. Dominik Duka i emerytowany Arcybiskup z Czech Karl Otcenasek. Pośród gości uczestniczących w uroczystości był obecny prezydent Republiki Czeskiej Pan Vaclav Klaus, który uświetnił ją krótkim wystąpieniem.