2009-05-18
Zakończenie prac i otwarcie Restauracji.
 
Po zakończeniu prac rozbiórkowych uszkodzonych elementów, zabezpieczeniu obiektu jako całości, zgromadzeniu materiałów z rozbiórki posegregowaniu oraz przygotowaniu do transportu Inspektor Nadzoru Budowlanego wyraził zgodę na uruchomienie Restauracji oraz całego dysku środkowego Obserwatorium. Od tego dnia, po dwóch miesiącach postoju, restauracja na Śnieżce jest czynna bez problemów.