2010-08-08
Diallo UpHill Race Śnieżka 2010 r
 
Zdobywamy Śnieżkę na rowerach... Pierwszy zawsze pierwszy.

fot. Tomasz Nasiółkowski

fot. Tomasz Nasiółkowski

fot. Tomasz Nasiółkowski

fot. Tomasz Nasiółkowski

fot. Tomasz Nasiółkowski

fot. Tomasz Nasiółkowski