2011-05-22
Co ma wspólnego Śnieżka ze źródłami Łaby.
 
Historia lubi się powtarzać. Tak jak kiedyś na Śnieżce i u źródeł Łaby rozwiązywany był problem praw do własności tych ziem pomiędzy Schaffgotschami a czeskimi rodami poprzez wybudowanie Kaplicy i wyświęcenie źródeł Łaby (1665 - rozpoczęcie budowy kaplicy na Śnieżce; 10 sierpnia 1681 - wyświecenie Kaplicy na Śnieżce; wrzesień 1684 - wyświecenie źródeł Łaby). Tak prawie trzysta lat później dokładnie w tych samych miejscach wybudowano pomniki architektury mające podkreślić prawa do tych ziem (budowa Obserwatorium na Śnieżce - 1969 - 1974, Budowa Łabskiej Boudy - 12.6.1969 - 15.11.1975).