Restauracja na Śnieżce

Dolna część budynku Obserwatorium jest dzierżawiona i znajduje się w niej restauracja na ponad 100 miejsc. Obiekt jest czynny od 9 do 17 codziennie cały rok. W okresie większego ruchu w miesiącach letnich restauracja może być czynna dłużej.

Uwaga!
Z uwagi na sposób funkcjonowania Restauracja jest zamknięta po godzinach pracy oraz nie ma możliwości nocowania turystów.

Najbliższe schroniska gdzie można przenocować to:
Dom Śląski
Strzecha Akademicka
Samotnia
Po czeskiej stronie:
Luczni Bouda
Jelenka.

Pierwszym obiektem pełniącym funkcje noclegowo restauracyjne , na najwyższym szczycie Karkonoszy, była Kapliczka św. Wawrzyńca. W 1824 wynajął ją handlarz skór, Karol Siebenhaar i w okresie letnim przyjmował w niej turystów. Jego następca Friedrich Sommer w 1850 roku wybudował pierwsze, prawdziwe schronisko. Uległo ono spaleniu ale w krótkim odstępie czasu powstały dwa kolejne. W związku z rosnącym ruchem turystycznym budynków na Śnieżce przybywało. Jednak po wojnie rozwój infrastruktury turystycznej przybrał inny kierunek. Powstał wyciąg na Śnieżkę z Czeskiej Strony. Natomiast schronisko po Polskiej stronie, z uwagi na koniecznością budowy nowego Obserwatorium, zostało rozebrane. W nowym obiekcie nie przewidywano możliwości nocowania turystów. Tak zakończyła się historia schroniska po polskiej stronie. Po Czeskiej stronie funkcjonowało jeszcze przez kilkanaście lat drugie schronisko. Jednak powoli popadało ono w ruinę ? już od końca lat 80 tych nie miało stałej obsługi i ostatecznie zostało rozebrane w 2004 roku. Od tego czasu nie ma żadnego obiektu noclegowego na Śnieżce.