Zjawiska meteorologiczne

Słupy świetlne

Należą do tak zwanej grupy fotometeorów czyli zjawisk optycznych w atmosferze. Jest to zjawisko polegające na powstawaniu świecących słupów - najczęściej pionowych - nad lub pod źródłami światła. Źródłem światła może być słońce jak i latarnie, światła uliczne. Kolor słupa jest związany z kolorem źródła. Słupy powstają na kryształkach lodu opadających swobodnie w atmosferze. To rzadkie zjawisko pojawia się w mroźne i bezwietrzne dni przy pewnej ilości wilgoci w powietrzy. Stąd też na Śnieżce nie jest obserwowane zbyt często. Świat antyczny traktował ten efekt jako Znak Boży. Sporadycznie słup może ułożyć się w znak krzyża - takie zjawisko w dawnych czasach traktowano jako przepowiednię nieszczęścia.

Sup świetlny Sup świetlny Sup świetlny Sup świetlny
 Sup świetlny Sup świetlny


Widmo Brockemu oraz Gloria

Mając odrobinę szczęścia i przy sprzyjających warunkach, na Śnieżce można zaobserwować widmo Brockenu. Aby móc zaobserwować to zjawisko, trzeba znaleźć się pomiędzy słońcem a chmurą. Jest to zjawisko optyczne polega na zaobserwowaniu własnego cienia na chmurze lub mgle znajdującej się poniżej lub na wprost obserwatora. Cień jest powiększony i wygląda jak zjawa lub widmo. Zdarza się, że cień obserwatora będzie otoczony tęczową obwódką zwaną glorią. Nazwa pochodzi od aureoli jaką przypisuje się świętym. Bardzo często gloria jest mylona z Widmem Brockemu.
'Widmo Brockenu' po raz pierwszy opisał Johann Esaias Silberschlag w 1780 r . Nazwa zjawiska pochodzi od szczytu Brocken w górach Harz. Wśród alpinistów istnieje przeświadczenie, że kto zobaczy widmo Brockenu pierwszy raz, grozi mu, że w górach pozostanie już na zawsze. Dopiero zobaczenie go 3 razy groźba mija.

Sup świetlny Sup świetlny Sup świetlny Sup świetlny
 Sup świetlny Sup świetlny Sup świetlny Sup świetlny
Sup świetlny Sup świetlny Sup świetlny Sup świetlny